Master mind gruppe -start med hvorfor.

Inspireret af personer som Simon Sinek, John Maxwell og mange flere - hvorfor ikke starte en mastermind gruppe, om det at kende sin virksomheds
Hvorfor?
Hvordan?
Hvad?
Og i denne rækkefølge.

en gruppe på 5 personer med egen virksomhed, der kan tænke sig at mødes 1 gang om ugen  5 gange i alt kl 8 scharp til 8 55.

Hvert møde starter med et indlæg fra facilitator på 15. minutter om dagens Topic og derefter følger dagens workshop således:

1. møde - workshop:
Introduktion - lære hinanden at kende samt prøver at definere begreberne Hvorfor, Hvordan og Hvad og gå hjem med en indsigt, om at uddybe dit eget hvorfor til brug for næste uges Master mind diskussion.

2. møde - workshop:
Med dit Formål og din Vision uddybet, kigger vi på en definition af dit  Hvorfor og kigger derefter på Hvordan du forestiller dig at kunne ramme dit mål,  for at gå hjem og forberede næste uges uddybning af dit eget hvordan, for at kunne tilføre og lade sig inspirere af næste uges Master mind diskussion

3. møde - workshop:
Vi kigger på hiandens Hvordan og ser på muligheder for at uddybe og inspirere hinanden framadrettet. Så kigger vi på emnet Hvad, så vi kan gå hjem og forberede næste uges uddybning af dit eget hvad, for at kunne tilføre og lade sig inspirere  til handling efter næste uges Master mind diskussion

4. møde - workshop:
Med vores eget Hvad prøver vi dette af, sammen med gruppen, for at få flere perspektiver på emnet. Vi kigger på de 3 områder, som nu er blevet mere konkret og går hjem og lader handling komme til test, så vi kan mødes med et klart formål, og et fastsat mål samt en handlingsplan at holde fokus på til næste uges Master Mind konklusion.

5. møde - workshop:
Vi fremlægger hver især vores færdige værk og drøfter om der har været nogle udfordringer i at igangsætte den opstillede handlingsplan. Evaluerer på om gruppen ønsker at holde kontakten med hinanden indbyrdes eller om der er stemning for en opfølgning senere.

Læs mere her

Får du fradrag for dine erhvervsmæssige kørte kilometer?

Inspireret af personer som Simon Sinek, John Maxwell og mange flere - hvorfor ikke starte en …