Kend dit ansvar som virksomhedsejer

Kend dit ansvar som virksomhedsejer

Det er let at beregne hvad regnskabshjælp og - rådgivning koster - men hvad det koster ikke at have adgang til dette kan bliver mange gange dyrere!

Lad os her kigge nærmere på reglerne om bogføringspligt!

Som hovedregel er du bogførings pligtig når du starter en virksomhed og du betegnes som erhvervsdrivende - beskrevet på SKAT`s hjemmeside således:

En virksomhed anses for erhvervsdrivende eller udøver erhvervsaktiviteter,

 • når den leverer varer, rettigheder, pengemidler, tjenesteydelser eller lignende, og
 • når virksomheden som modydelse for disse leverancer modtager vederlag i form af penge eller penges værdi.

Hvilket ansvar tilhører dig når du er bogføringspligitg?

Hvis du går på Skat´s hjemmeside  og ikke har en regnskabsmæksig baggrund, støder du straks på en masse begreber og regler til hvorledes et regnskab skal udfærdiges og opbevares. Blot for at nævne nogle begreber som transaktionsspor, kontrolspor, debet, kredit og kontoplan. Skræmmende udtryk for en der ikke har lært om disse begreber.

Lad os få gjort dit ansvar til noget der er forståeligt

for enhver der har en tegnebog med kontanter eller en bank med adgang til penge ind og ud.

Ifølge SKAT er følgende nemlig dit ansvar at holde styr på:

Bogføringsloven kræver, at alle transaktioner registreres nøjagtigt under hensyn til din virksomheds art og omfang. Transaktionerne skal registreres snarest muligt, og så vidt muligt i den rækkefølge, de er foretaget i.

Alle registrering skal dokumenteres ved bilag. Det er vigtigt, at registreringerne henviser til bilagene og indeholder oplysninger, der gør det muligt at bestemme dens tidsmæssige placering i bogføringen, samt beløbet. Registreringerne skal desuden afstemmes med kasse- og likvidbeholdningerne.

Selvfølgelig kan du få en bogholder til at klare den daglige bogføring, men det er dit ansvar at tilvejebringe oplysningerne,  så det er meget tydeligt at tidsbestemme transaktionerne,  samt at du har et bilag der passer nøje sammen med dine ind- eller udbetaling fra din tegnebag eller pengekasse, som forøvrigt skal afstemmes løbende med den optalte faktiske beholdning. Du har også pligt til at afstemme andre pengebeholdninger med kontoudtog.

Vi har kendskab til et program,  som er en kommunikations platform mellem din regnskabsrådgiver eller anden regnskabshjælp, hvor specialkenskab til et regnskabs- eller økonomiprogram ikke er nødvendig. Dette program udbydes kun til bogholdere, revisorer og andre regnskabsrådgviere, men den gode nyhed er at din rådgiver kan få adgang til programmet.

Det er en stor hjælp til dig som virksomhedsejer, fordi du blot går på din rådgivers hjemmeside og en alle som kan læse sit eget kontoudtog fra banken. kan indtaste dine bilag i dato orden og programmet viser hele tiden den saldo, der er indtastet i den enkelte pengebeholder. Har du selv tid i overskud kan du sagtens selv klare denne indtastning.

Ofte er den store regning til en regnskabsrådgiver eller bogholder fremkommet fordi mange programmer på markedet enten kræver indgående kendskab til bogføringsmæssige begreber eller ser simple og enkle ud men, hvor du ikke har mulighed for at se om dine saldi stemmer og derfor får du ofte ikke alle bilag og transaktioner med og det koster dobbelt tid for din medhjælp at få styr på disse.

Hvis du som virksomhedsejer tænker dit regnskab er meget lille og du ikke kender til ovennævnte begreber i nødvendigt omfang til at opfylde de krav du finder i bogføringsloven er det bedste du kan gøre at finde en rådgiver der har styr på dette.

Der er også krav til de regninger du skriver og også modtager - dine kunder og du kan miste fradrag!

En faktura /et bilag skal indeholde følgende som du også finder på SKAT´s hjemmeside:

Faktureringsregler

Læs om faktureringsregler fx for priser, prisfastsættelse, renter ved forsinket betaling og gebyr for rykkere.

Hvis du sælger momspligtige varer eller ydelser til andre erhvervsdrivende, skal du altid udarbejde en faktura, som skal indeholde:

 • Fakturanummer
 • Fakturadato
 • Sælgers navn og adresse samt CVR-/SE-nummer
 • Kundens navn og adresse
 • Varens art, mængde og pris
 • Leveringsdato (hvis den ikke er den samme som fakturadato)
 • Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
 • Gældende momssats
 • Momsbeløbet

Vi hjælper dig gerne med at få mere viden om kommunikations platformen med adgang til en simpel, enkel og regelret kassekladde altid tilgængelig på internettet, som kan erhverves af bogholdere, revisorer og andre regnskabsrådgivere

Kontakt os | Virksomhedsejer.dk

www.virksomhedsejer.dk
Lærkelunden 3
7120 Vejle Ø

CVR 2504 2727

mobil 2049 5271

email else@virksomhedsejer.dk

Virksomhedsejer:
Else Bang

Læs mere her

Får du fradrag for dine erhvervsmæssige kørte kilometer?

Kend dit ansvar som virksomhedsejer Det er let at beregne hvad regnskabshjælp og - rådgivning …