Får du fradrag for dine erhvervsmæssige kørte kilometer?

Hvilke krav stilles der til din kørebog:

For at få fradrag for erhvervsmæssig kørsel i egen bil, som selvstændig erhvervsdrivende er det nødvendigt at der dagligt føres en kørebog med angivelse af:

  • datoen for kørslen
  • Kilometertæller når kørslen starter og når den slutter
  • den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel
  • bestemmelsessteder for den erhvervsmæssige kørsel, formålet med kørslen og det skal kunne sandsynliggøres og eventuelt dokumenteres af kørselsregnskabets er rigtig.

Der kan stilles strenge krav til den umiddelbare forståelighed af de oplysninger, der skal danne grundlag for opgørelsen af fradrag for befordringsudgifter. Det er den selvstændig erhvervsdrivende, der har bevisbyrden og skal kunne bevise rigtigheden.

Regnskabet med antallet af kørte km skal være ført sådan at det, der fremgår af kørebogen, stemmer med bilens kilometertæller.

Ved et meget lavt antal km for den private kørsel vil det give anledning til at SKAT ønsker at tilsidesætte kørselsregnskabet og så er det endnu mere vigtigt at være påpasselig med at der ikke forekommer fejl i den talmæssige registrering af kørslen.

.SKAT ønsker også at kunne kontrollere at kørebogen er ført dagligt.

For 2016 er statens takster er for de første 20.000 km 3,63 kr., hvilket giver et fradrag i alt på kr. 72.600,- og hvis der køres mere end de 20.000 km er fradraget 1,99 kr. for de efterfølgende kørte erhvervsmæssige kilometer.

Et par tips kan være – kør hjem først og dernæst kør ud igen for at handle ind til husholdningen eller kører til andre private ærinder. På den måde sikrer du at formålet med køreturen er klart defineret enten privat eller erhvervsmæssigt.

Kig efter at værkstedet har skrevet dine kilometertæller korrekt ved eftersyn. Dine bilag, dine indkøb fortæller om de steder du har været.

Derfor er mit bedste råd at du enten anvender en elektronisk kørebog, der hele tiden registrerer hvor du kører og anvender du en sådan skal du igen kunne forklare formålet med hver enkelt køretur for at opnå fradrag for de erhvervsmæssige kørte kilometer og det kan virkelig godt betale sig at holde styr på dette, da det jo kan løbe op i et ret stort fradrag.

Du kan også købe en kørebog og så hver eneste gang du holder hjemme på din bopæl skriver du lige kilometertæller og dit formål med turen. Er det privat behøver du blot at afkrydse at det er privat. Er det erhvervsmæssigt er det en god idé at skrive kundens eller arrangementets navn eller andet som der igennem din virksomheds aktiviteter indikerer det erhvervsmæssige islæt af turen.

Og så vil jeg ellers blot ønske en god tur derudad.

Læs mere her

Midt i måneden – har du prøvet det ?

Hvilke krav stilles der til din kørebog: For at få fradrag for erhvervsmæssig kørsel i …