En foranderlig verden med lynets hast – hold fast og følg med

En foranderlig verden med lynets hast - hold fast og følg med

For snart mange år siden var jeg medlem af en såkaldt ERFA gruppe for selvstændige revisorer - og vi opnåede at have 15 års jubilæum. Vi mødtes 1 gang om måneden og udvekslede erfaringer, delte idéer og tiltag samt holdt hinanden opdaterede på nye love og regler. Jeg husker specielt emnet at anvende en computer til at lave regnskab på, hvor der var kollegaer, der ønskede at bibebeholde grønne regneark, bogholderimaskine og regnemaskine. På dette tidpunkt var hulkort og commodore 64 op i tiden og ville det nu også blive så udbredt med det der edb systemer osv.

På en ganske kort årrække ændrede verden sig - mobiltelefoner, lommeregnere, store tunge computere til bitte små iPads osv. Set tilbage i historien for mine forældre, der hvis de levede ville være over 100 år de så en udvikling fra hestevogn til en månelanding.

Som virksomhed og menneske er det nødvendig at holde fast og følge med. Jeg husker at jeg gik mod strømmen og valgte et edb-system i mit revisionsfirma og betalte selvfølgelig også mine lærepenge, men i sidste ende måtte mine kolleger jo indrømme at det alligevel var et rigtig valg.

I min network marketing virksomhed sker der nøjagtig de samme ting nye teknikker, nye metoder og tilpasning til omverdenen.

Mindst en gang om året er det smart at STOPPE OP - kigge sig tilbage og spørge sig selv - hvilke 10-15 ting var super gode ting i det forgangne år. Måske endda tænke over, hvad det var, der gjorde disse ting mulige og dernæst forholde sig til om det også vil virke idag.

 Reflektere på det der sker og ikke bare køre på automat pilot og tænke sådan har vi jo altid gjort. Og huske på at fortiden ikke er din fremtid.

Sæt perspektiver - og spørg dig selv om hvad stopper mig og hvad forstyrrer mig. Hvilke tiltag og handlinger vil bringe mig derhen, hvor jeg gerne vil nå om 1år, 5år eller 10 år.

Min søn Danny har i flere år omkring nytår siddet sammen med mig og vi har drøftet den slags ting og jeg har altid formet og nedskrevet de ting, som jeg ville fokusere på det kommende år ud fra de principper som vi begge har læst om, arbejdet efter og lyttet os til på seminarer og blevet guidet i fra vor coach og mentor igennem de sidste 15 år . I år gjorde han noget helt andet. Han lagde et arbejdshæfte "Nytårskompas" foran mig - et værktøj, som han havde udviklet ud fra de erfaringer, vi havde gjort os og som han år efter år minitueøst havde arbejdet efter. Hans øvelser har altid været væsentlig mere udførlige end mine, idet han har siddet i en dybdegående process og nedskrevet det hele fra ende til anden. Hvorimod jeg havde gennemarbejdet en proces inde i mit hoved, og så blot afsluttet min proces med at have 10 vigtigste ting jeg ville have størst focus på indenfor områderne Helbred, personlig udvikling, relationer, økonomi og meningsfyldt liv.

Dannys Nytårkompas fik mig i år så meget mere skarp på, hvad de vigtigste 10 punkter skulle være. Kompasset og arbejdshæftet er en beskrivelse indenfor områderne Helbred, relationer, bidrag og velstand.

Jeg har haft et stadig stigende ønske, om under punktet relationer at gøre noget sammen med virksomhedsejere og vi har haft domænet virksomhedsejer.dk og på grund af Nytårskompasset og hele øvelsen, som man skal afsætte god tid til, er www.virksomhedsejer.dk klar til at gå i luften.

Med dette ser jeg frem til at kunne skrive om masser af nye relationer, tiltag, idéer og vidensdeling til gavn for de virksomhedsejere der bliver tilkoblet www.virksomhedsejer.dk ´s nyhedsbrev, hvor vi selvfølgelig også vil dele ud af viden, der er til gavn for det at drive sin egen virksomhed.

 

Læs mere her

Får du fradrag for dine erhvervsmæssige kørte kilometer?

En foranderlig verden med lynets hast - hold fast og følg med For snart mange …