Er du virksomhedsejer med en mindre virksomhed ?

Er du virksomhedsejer med en mindre virksomhed ?

Og har du ingen baggrund og uddannelse i at udarbejde et årsregnskab er det nødvendigt at være klar over den forpligtelse du har når du indberetter dine tal til SKAT på din selvangivelse.

Derfor er mit bedste råd – alliér dig med en der er regnskabskyndig nok til at opstille et korrekt årsregnskab for dig. Det kan være meget dyrt for dig ikke at have styr på dette.

Ved mindre virksomhed er der et kriterie blandt andet for nettoomsæting på under kr. 300.000,-, men uanset så er der lovkrav om at SKAT på anmodning kan kræve indsendt et årsregnskab som skal indeholde ganske bestemte oplysninger.

Et lille uddrag af hvad SKAT beskriver:

Udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab

En mindre virksomheds skattemæssige årsregnskab, som SKAT kan anmoder om at få indgivet, skal være udarbejdet efter skattemæssige principper eller skal indeholde skattemæssige korrektioner (konvertering) og specifikationer til regnskabet.

Det skattemæssige årsregnskab skal mindst bestå af hovedposterne resultatopgørelse, balance og bevægelserne i virksomhedens egenkapital samt konvertering i hovedposter fra opgørelse efter regnskabsregler til opgørelser efter skatteregler.

Det kræves ligeledes at der oplyses følgende:

Dog er den skattepligtige ikke fritaget for at give oplysninger i selvangivelsen om revisorbistand og -erklæring.

Revisor er ikke en beskyttet stillingsbetegnelse og kunne benævnes som regnskabskyndig, hvilket også tydeligt fremgår af feltet som SKAL udfyldes.

Der er krav som SKAL overholdes til dit årsregnskab som SKAT kan bede om ved anmodning og du har 1 måneds frist til at aflevere fra du får anmodningen. Her er et uddrag af hvad SKAT´s krav til dit regnskab er:

Regnskabet med tilhørende oplysninger skal på en klar og overskuelig måde kunne danne grundlag for SKATs kontrol. Dog kan oplysninger om hovedposter, som allerede er givet som supplerende oplysninger i selvangivelsen, udelades af det skattemæssige årsregnskab.

Den skattemæssige konvertering til årsregnskabet skal udarbejdes på en sådan måde, at det er muligt at konstatere sammenhængen til det foregående års skattemæssige opgørelser.

Det skattemæssige årsregnskab samt de oplysninger, som indgår i grundlaget for det skattemæssige årsregnskab, skal kunne udledes af bogføringen eller af specifikationer i tilknytning hertil. Bogføringen skal tilrettelægges, så alle registreringer kan følges til de skattemæssige opgørelser. De skattemæssige opgørelser skal kunne opløses i de bogførte registreringer, hvoraf de er sammensat.

Du kan læse meget mere på dette link www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17285&#K2

Og du er meget velkommen på min hjemmeside for at læse mere på www.virksomhedsejer.dk eller kigge efter diverse tiltag og muligheder.

Du er også velkommen til at se en video som beskriver nogle af de krav der stilles til den daglige bogføring og som er virksomhedsejerens ansvar at have styr på klik her for video 

Læs mere her

Midt i måneden – har du prøvet det ?

Har du eller kender du nogen der midt i måneden har kigget på saldoen i …